Rüyada abdest almak

Yazar: sanalzade Tarih: 15 Haziran 2012

Rüyada abdest almak konusu

Rüyada abdest almak ile ilgili rüya yorumlarını hemen aşağıdan okuyabilirsiniz. Rüyada almak ne demektir, rüyada abdest almak neye yorumlanır, rüyada abdest ile ilgili yorumlar, bilgiler…

Rüyada Abdest Almak
Rüyada abdest alındığını görmek güzelliğe, korunmaya, hayıra ve iyilik olarak yorumlanır. Abdest temiz bir su ile alınmışsa maksada kavuşmaya.

Eksik Abdest Almak; Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam edeceği olarak yorumlanır.

Namaz kılmak gayesi ile alınan abdest korkudan emin olmaya, Allahu Teâlâ’nın himayesine, Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allaha hamd etmeye olarak yorumlanır.

Abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle.

Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, Boy abdesti gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye.

Sıcak su ile abdest almak kedere ve hastalığa, Hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya.

Rüyada Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmamaya, Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine.

Rüyada Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.

Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir.

Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Genellikle ferahlamaya işaret eder. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Rüyada Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur.

Rüyada Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.

Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.

Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur.
Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur. Eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.

Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.

Rüyada boy abdesti almak güzelliğe, Allahu Teâlâ Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Namaz kılarken ayni zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur.
Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.

Rüyada Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdest siz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.

Rüyada Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır.

Rüyada Cünüp olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.
Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Abdest istekle yorumlanır.

Rüyada Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahu Teâlâ Hazretleri’nin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenabı Hakk’a hamd eder.

Rüyada Abdest siz namaz kıldığını görmek, rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, sanatçı ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmek, istediği ve beklediği bir isi yapmayı başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, esinden veya sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.

Rüyada Çarsıda veya hamamda abdest aldığını görmek, Allahu Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir.

Rüyada Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklinin hafifliğine, akil noksanlığına, bir arkadaşının kendi bası üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakininin bası üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine delildir.
Rüyada Abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Saf bir su ile ve tamam olarak abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer.

Rüyada Abdest aldığını fakat tamamlayamadığını görmek, istediği ve çalıştığı isin tamamlanamayacağına işarettir.

Rüyada Abdest almak caiz olmayacak bir şeyle abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi tabir olunur.

Rüyada süt veya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır.

Rüyada Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir isin güç olacağına işarettir.

Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görse “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder. Rüyada abdest almak Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye işaret eder.

Bir kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, Allahu Teala hıfz ve emeninde bulunmasına işaret eder.
Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder.

Rüyada abdest almak istediğini fakat su bulamadığını gören kimseye, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder.

Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görse, çaldırdığı şeyini bulur.

Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret eder.

Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.

Rüyada sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.

Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardansa yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.

Etiketler
Yorumlar

Hiç Yorum Yapılmamış!

Yorum yapmak ister misin?


Benzer Yazılar