Sahabelerin Hayatı

Hz. Abdullah İbni Zeyd

Yazar: Serhat  Tarih : 16 Aralık 2011  
Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh “Sâhibü’l-Ezân” lakabıyla tanınan bir sahâbi... İslam’ın şiârı, en büyük alâmeti olan “Ezân-ı Muhammedî”nin okunuşunu rüyasında öğrenen bir yigit... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ezan ile ilgili hadis-i şerifi rivayet etmekle meşhur olmuş bir iman eri... O, Medine’li ...

Hz. Abdullah Bin Ömer El-Hattab

İkinci halife Hz. Ömer (r.a.)'in oğlu ve mü'minlerin annesi Hz. ...

Hz.Abdullah Bin Zubeyr

Hicret'ten sonra, 622 milâdî yılında, Medine yakınındaki Kûba'da doğdu. Babası ...

Hz. Abdullah İbn Revaha

Akabe gününde İslâm'a giren şâir sahâbî. Nesebi Abdullah b. Revâha ...

Hz. Abbas İbn Abdulmuttalib

Hz. Peygamber'in amcası. Künyesi Ebu'l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle'dir. Abbas ...

Hz.Abdullah İbn Mes’ud

İlk müslümanlardan, muhaddis, fakîh ve müfessir sahâbî. Adı Abdullah, künyesi Abdurrahman'dır. ...

Hz.Ali

Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi ...

Hz.Osman

Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi'ş-Şems b. ...

Hz.Ebubekir

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden ...