yeniçeri

Yeniçeri Ocağı Hakkında Bilgi

Yazar: sanalzade   Tarih : 2 Ocak 2012  
Bizzat padişahın hizmetine ait yaya kuvetlerinden olan Yeniçeri Ocağı'nın I. Murad zamanında 1362'de kurulduğu kuvvetle muhtemeldir. Ocağın tertibinde Selçuklu ve Memlûklar örnek alınmıştır. Kavânîn-i Yeniçeriyânda belirtildiği üzere Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa tarafından savaşta elde edilen esirlerden devlete verilen beşte biri, bir müddet ...