Hz.Yakup

Hz.Yakup Peygamber

Yazar: Serhat   Tarih : 7 Ekim 2011  
Ken'an diyârında, yâni Fenike denilen sayda, Sûr ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye'nin bir kısmından ibâret olan bölgede yaşayan insanlara gönderilen peygamber. İsmi Yâkûb olup İbrânicede Saffetullah, yâni ''Allahü teâlânın sâf ve temiz kıldığı kul'' mânâsına gelmektedir.Diğer adı İsrâil olup ''Allah'ın kulu'' ...