fonksiyon

JavaScript tanıtım ve uygulama teknikleri

Yazar: sanalzade   Tarih : 22 Ekim 2011  
JavaScript Netscape firmasının JavaScript dilini geliştirmesindeki amaç HTML(Hyper Text Markup Language - Zengin Metin İşaretleme Dili)' nin dinamik web sayfaları hazırlamak için sunduğu olanakların yok denilecek kadar az olmasıydı. Bu yüzden kısaca HTML ile yapamadıklarımızı JavaScript ile yapabiliriz denilebilir. Tabi bu tanım ...

Php İle Basit Bir Site Şablonu Uygulaması (Ders 13)

Uygulamada get metodunu kullanarak index sayfasına değer yolluyoruz ve gelen ...

Php Dilinde Fonksiyonlar (Ders 12)

Fonksiyonlar herhangi bir programlama dilinde en çok kullanılan yapılardır. Fonksiyonlar ...

Dosya İşlemleri Bitiş, Dizin İşlemleri Giriş (Ders 11)

rename() [php]<?php rename("dosya.txt","defter.txt");//Dosya isminin değiştirilmesi rename("defter.txt","yilmaz/defter.txt");//Dosyanın taşınması rename("defter.txt","yilmaz/not_defteri.txt");//Dosyanın hem taşınıp hem de isminin değiştirilmesi ?>[/php] Bu ...

Php Dilinde Dosya İşlemleri 3. Bölüm (Ders 10)

Fonksiyonlarımızı adım adım anlatmaya ve göstermeye çalışalım. fgets() [php]<?php $dosya=fopen("defter.txt","r"); echo fgets($dosya,999); ?>[/php] Yukarıda yazdığımız kodlar ...

Php Dilinde Dosya İşlemleri İle İlgili Küçük Uygulama 2. Bölüm (Ders 9)

Merhaba arkadaşlar; Bu videomuzda yaptığımız örnekle bir önceki derste öğrendiğimiz  fopen() ve fwrite() fonksiyonlarını ...

Php Dilinde Dosya İşlemleri 1. Bölüm (Ders 8)

Öncelikle söylenmesi gereken şu ki;  dosya işlemleri pek fazla kullanılmıyor, ...

Php dilinde include,require fonksiyonları ve switch deyimi (Ders 7)

require ve include Fonksiyonları: Temelde bu iki fonksiyonun işlevi aynıdır. Bu ...

Php’de dizi değişkenler ve dizilerle ilgili fonksiyonlar (Ders 3)

DİZİLER: Tek Boyutlu Dizi Tanımlamasına Örnek:       [php]<?php $markalar=array("Toyota","Hyundai","Ford","Renault");//Tek boyutlu dizi tanımlaması echo ...